Hakkımda Blog İşler Projeler Youtube İletişim

Composer - Paket Geliştirmek

###Klasör Yapısı

İlk olarak geliştirmeyi yapacağımız dizinde yeni paketimiz için bir klasör oluşturuyoruz. Yeni paketimizin adının “Foo” olduğunu varsayalım.

“foo” klasörünü oluşturun.

Bu klasörümüzün içerisine paketimize ait bütün kodların yer alacağı “src” klasörünü ekleyin.

Ardından komut satırında şu komutu çalıştırın

  git init

Bu komut yeni bir Git reposu oluşturacak. Php paketleri geliştirmek için git bir gerekliliktir.

###Composer

“foo” klasörü içerisinde “composer.json” dosyası oluşturun ve altta yer alan kodları içerisine ekleyin.

{
  "name": "Unlu/Foo",
  "description": "Foo is a composer package. Uhh are you serious?",
  "license": "MIT",
  "keywords": ["foo"],
  "authors": [
    {
      "name": "Selahattin Ünlü",
      "email": "selahattin.unlu@yandex.com"
    }
  ],
  "require": {},
  "require-dev": {},
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "Unlu\\Foo\\": "src"
    }
  }
}

composer.json dosyası paketiniz hakkındaki bilgileri tanımlar. Yukarıda görebildiğiniz gibi bir isim, açıklama, lisanslama ve paketi geliştiren olarak kendimize ait bilgileri belirttik.

Bu dosyada 3 önemli bölüm var. Bunlar require, require-dev ve autoload.

require, paketiniz için gerekli olan bağımlılıkları listelediğimiz bölümdür.

require-dev, paketi geliştirmek için geliştirme ortamında ihtiyaç duyulan bağımlılıkların listelendiği bölümdür. Örnek olarak testleri de yazacağınızı varsayarsak “PHPUnit” bu bölüme eklenebilir.

Ve son olarak autoload, paketinizin otomatik yüklemeleri nasıl yapacağını belirtir. PHP-Fig tarafından oluşturulan standartlarda şuan önerilen autoloading standardı psr-4dür.

Dikkat

21.10.2014 itibariyle `psr-0` autoloading standardı önerilmiyor. Alternatif olarak `psr-4` önerilmektedir.

Biz de bu örneğimizde psr-4 standartını kullanıyoruz. Bu standarta göre ilk parametre olarak namespace, ikinci parametrede hangi dizini kök dizin olarak baz alması gerektiğini belirtiyoruz.

Böylece src dizinimizin namespace’i Unlu\Foo oldu.

Dosyayı kaydettikten sonra komut satırına gidin ve şu komutu çalıştırın:

  composer install

Bu komut sizin için bir vendor dizini oluşturacak ve ihtiyaç duyduğunuz bağımlılıkları bu dizin içerisine ekleyecek.

###Kodlarınız

Artık paketimize ait kodları yazmaya hazırız. src klasörü içerisinde “Foo.php” adında ilk dosyayı oluşturun ve aşağıdaki kodları ekleyin:

 <?php 
  namespace Unlu\Foo;
 
  class Foo 
  {
 
   public function sayHello()
   {
    echo 'Hello!';
   }
  }
 ?>

###Dökümantasyon Son olarak bir readme.md dosyası oluşturarak paketinizin dökümanını oluşturabilirsiniz. Eğer kodlarınızı github üzerinde barındırıyorsanız reponuza girildiğinde ilk olarak readme.md dosyası gösterilecektir.

###Github ve Packagist’e Göndermek Artık bitirdiğiniz paketi Packagist ve Github’a gönderebilirsiniz.

Packagist, geliştirilen diğer paketleri bulabileceğiniz web sitesi ve merkez dizindir.

Geliştirdiğiniz paket kodlarını ilk olarak Github üzerinde oluşturduğunuz reponuza gönderin.

Packagist‘e göndermek için “Submit” bölümüne sadece Github reponuzun linkini eklemeniz yeterli.

Serinin diğer yazıları:

Composer - Nedir?

— Composer - Paket Geliştirmek

Referanslar

 • http://culttt.com/2014/05/07/create-psr-4-php-package/
 • comments powered by Disqus