Hakkımda Blog İşler Projeler Youtube İletişim

Git - Tag Ekleme/Silme/Listeleme İşlemleri

###Etiketleri Listelemek

Mevcut etiketleri listelemek için

git tag komutunu kullanabilirsiniz.

###Yeni Etiket Oluşturmak

git tag -a etiketadi -m "açıklama-mesaj"

Örneğin v1.4 için git tag -a v1.4 -m "release v1.4" şeklinde kullanabilirsiniz.

###Etiketi Remote Repoya Göndermek

git push remoterepo etiketadi

Remote repomuzu origin olarak adlandırdığımızı varsayalım ve v1.4 etiketimizi repoya göndermek için

git push origin v1.4 komutunu kullanabilirsiniz.

###Etiket Silmek

Lokal repomuzdaki bir etiketi silmek için: git tag -d tagname

Remote repodaki bir etiketi silmek için: git push origin :tagname

comments powered by Disqus